Termini e condizioni

Informacione të përgjithshme
I prezzi sono in €, l'IVA è inclusa nel prezzo.
Il tempo minimo di noleggio è di 24 ore, i ritardi dopo 60 min-24 ore vengono contati come un giorno extra di noleggio.
Il pagamento viene effettuato in anticipo in cash.
L'uso di veicoli al di fuori dei confini dell'Albania è consentito solo con la nostra autorizzazione scritta.
L'assicurazione del veicolo non copre i danni fisici al veicolo o incidenti per colpa del conducente.
La persona autorizzata non ha diritto di dare l'auto a un terzo.
NRG Motors - Car dealership in Albania, Used Cars for Sale Durres Albania, Cars for Rent Durres Albania, Rental Car Agency Durres, Car Rental Durres
NRG Motors è un Concessionario di Automobili Usate e di Auto Noleggio situato a Durres, Albania. Per anni in questo mercato, NRG Motors offre i più alti standard di servizio ai prezzi più bassi. NRG Motors - Car dealership in Albania, Used Cars for Sale Durres Albania, Cars for Rent Durres Albania, Rental Car Agency Durres, Car Rental Durres
Kushtet
Në rast të një aksidenti, vjedhjes ose dëmtimit të automjetit raporti i policisë është i nevojshëm.
Parkimi i rregullt i automjetit dhe fletë gjobat janë përgjegjësi e përdoruesit.
Karburanti dhe larja e automjetit nuk janë të përfshira në cmim dhe paguhen nga ana e përdoruesit, përvec në rast kur përdoruesi kthen automjetin me të njëjtën sasi të karburantit dhe të larë.
Mosha minimale e përdoruesit është 21 vjec, me patentë shoferi minimale 2 vite përdorim.
Kontrolloni makinën përpara se ta dorzoni.
Për sendet e humbura nuk mbajmë përgjegjësi.
Asistencë në rrugë 24/7.
WhatsApp WhatsApp us