Si te perfitosh nje makine me LEASING??

Si te perfitosh nje makine me LEASING??

Si te perfitosh nje makine me LEASING??

NRG Motors ne bashkpunim me CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA ju japin mundesine te blini nje makine me ane te LEASING!

SI FUNKSIONON LEASING-U?

Si te perfitosh nje makine me LEASING??

 

TRE PËRFITUES KRYESOR TË LEASING-UT :

null   KONSUMATORI FINAL
Gëzon bneefitet e përdorimit të asetit.
null  FURNITORI I ASETEVE
Rrit shitjet falë ndërmjetësimit mes klientit të tij dhe CFFA.
null  NENQERADHENESI

AVANTAZHET E LEASING :

  • Aseti i financuar shërben si garanci pa qënë e nevojshme për kolaterale të tjera.
  • Mundësia e përdorimit të kapitalit qarkullues për mundësi të tjera zhvillimi.
  • Përfitimi taksor. Këstet e pagesave të Leasing-ut nuk konsiderohen si shpenzime operacionale, janë të zbritshme në llogaritjen e tatimit mbi fitimin.
  • Nuk paguan menjëherë TVSH-në për blerjen e asetit, por e ndan atë në këste.
  • Asetet e financuara me Leasing nuk mund t’i nënshtrohen një procesi likujdimi nga kreditorët.
  • Planifikimi më i saktë i shpenzimeve duke qënë se këstet janë të barabarta dhe të shtrira në kohë.