Termat & Kushtet

Informacione të përgjithshme
Çmimet janë në €, tvsh është e përfshirë në çmim.
Koha minimale e qiramarrjes është 24 orë, vonesat mbas 60 min-24 orë janë të llogaritura si nje ditë shtesë qiramarrje.
Pagesa behet paraprakisht me para cash.
Përdorimi i automjeteve jashtë kufijve të Shqipërisë lejohet vetëm me leje me shkrim dhënë nga ne.
Sigurimi i mjetit nuk mbulon dëmtimet fizike të mjetit apo aksidentet për faj të shoferit.
Personi i autorizuar nuk ka të drejtë ti japi makinën një të treti.
NRG Motors - Makina me Qera Durres, Makina ne Shitje Durres, Automjete ne Shitje Durres, Automjete me Qera Durres, Makina Luksoze, Makina te Lira me Qera NRG Motors - Car dealership in Albania, Used Cars for Sale Durres Albania, Cars for Rent Durres Albania, Rental Car Agency Durres, Car Rental Durres
NRG Motors - Makina me Qera Durres, Makina ne Shitje Durres, Automjete ne Shitje Durres, Automjete me Qera Durres, Makina Luksoze, Makina te Lira me Qera NRG Motors - Car dealership in Albania, Used Cars for Sale Durres Albania, Cars for Rent Durres Albania, Rental Car Agency Durres, Car Rental Durres
Kushtet
Në rast të një aksidenti, vjedhjes ose dëmtimit të automjetit raporti i policisë është i nevojshëm.
Parkimi i rregullt i automjetit dhe fletë gjobat janë përgjegjësi e përdoruesit.
Karburanti dhe larja e automjetit nuk janë të përfshira në cmim dhe paguhen nga ana e përdoruesit, përvec në rast kur përdoruesi kthen automjetin me të njëjtën sasi të karburantit dhe të larë.
Mosha minimale e përdoruesit është 21 vjec, me patentë shoferi minimale 2 vite përdorim.
Kontrolloni makinën përpara se ta dorzoni.
Për sendet e humbura nuk mbajmë përgjegjësi.
Asistencë në rrugë 24/7.
WhatsApp WhatsApp us