Terms & Conditions

Informacione të përgjithshme
Prices are in €, VAT is included in the price.
The minimum rental time is 24 hours, delays after 60 min-24 hours are counted as an extra day of rental.
Payment is made in advance with cash.
Use of vehicles outside the borders of Albania is permitted only with our written permission.
The vehicle insurance does not cover the physical damage to the vehicle or the driver's fault.
The authorized person has no right to give the car to a third person.
NRG Motors - Car dealership in Albania, Used Cars for Sale Durres Albania, Cars for Rent Durres Albania, Rental Car Agency Durres, Car Rental Durres
NRG Motors - Car dealership in Albania, Used Cars for Sale Durres Albania, Cars for Rent Durres Albania, Rental Car Agency Durres, Car Rental Durres
Kushtet
Në rast të një aksidenti, vjedhjes ose dëmtimit të automjetit raporti i policisë është i nevojshëm.
Parkimi i rregullt i automjetit dhe fletë gjobat janë përgjegjësi e përdoruesit.
Karburanti dhe larja e automjetit nuk janë të përfshira në cmim dhe paguhen nga ana e përdoruesit, përvec në rast kur përdoruesi kthen automjetin me të njëjtën sasi të karburantit dhe të larë.
Mosha minimale e përdoruesit është 21 vjec, me patentë shoferi minimale 2 vite përdorim.
Kontrolloni makinën përpara se ta dorzoni.
Për sendet e humbura nuk mbajmë përgjegjësi.
Asistencë në rrugë 24/7.
WhatsApp WhatsApp us